Grängesberg Exploration Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) företrädesemission av Units om cirka 42 MSEK samt den utökade emissionen om cirka 5,2 MSEK (tillsammans cirka 47 MSEK) har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU är den 4 februari 2021, och första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 förväntas vara den 10 februari 2021. Vidare har även den riktade emissionen av Units till garanter och finansiell rådgivare nu registrerats hos Bolagsverket.