VD, Christer Lindqvist, kommer presentera GRANGEX samt en uppdatering av järnmalmsprojektet i Dannemora och apatit- och REE projektet i Grängesberg.