GRANGEX utser Golder Associates för det första steget i genomförbarhetsstudien för Dannemoragruvans återstart och påbörjar processtester för att fastställa optimal anrikningsprocess.