De som har teckningsoptioner av serie TO3 i Grängesberg Exploration Holding AB kan nu utnyttja dessa. Teckningstiden pågår under perioden 3 – 31 maj 2021. Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 31 maj 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.