Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) har Bolagets största ägare, Edvard Berglund Holding AB, Couder AB och Christer Lindqvist, överlåtit Uniträtter som de erhållit i Företrädesemissionen till Pegroco Invest AB och dess portföljbolag Nordisk Bergteknik AB. Uniträtterna motsvarar vid nyttjande en teckning om totalt cirka 10 MSEK i den pågående företrädesemissionen.