Arkiv per månad: januari 2021

Hem/2021/januari

Grängesberg Exploration Holding AB:s företrädesemission tecknades till 373 procent. Kompletterande emission och riktad emission av Units

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från Grängesberg Exploration Holding AB (publ.) Se avsnittet [...]

Av |januari 20th, 2021|Uncategorized|0 kommentarer

Grängesberg Exploration Holding AB får Pegroco som ny större aktieägare

Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) har Bolagets största ägare, Edvard Berglund Holding AB, Couder AB och Christer Lindqvist, överlåtit Uniträtter som de erhållit i Företrädesemissionen till Pegroco Invest AB och dess portföljbolag Nordisk Bergteknik AB. Uniträtterna motsvarar vid nyttjande en teckning om totalt cirka 10 MSEK i den [...]

Av |januari 15th, 2021|Uncategorized|0 kommentarer
Till toppen